Tinh dầu ngọc lan tây pháp -Ylang Ylang Essential Oil