Tinh dầu là một hỗn hợp phức tạp của các hợp chất dễ bay hơi thực vật. Các hợp chất đó về cơ bản được cấu tạo từ các hợp chất terpenoit và phenol. Quá trình sinh tổng hợp các hợp chất dễ bay hơi hương thơm này được thực hiện trong các loại tế bào chuyên dụng có ở hầu hết các bộ phận của cây, từ lá hoặc hoa đến rễ tùy thuộc vào giống cây.